Ontmoet de familie

De voetafdruk die door de Nassaus in Breda is achtergelaten,  kunnen we ook nu nog terug vinden op vele locaties in de stad. Een bewijs dat zij eeuwenlang heer en meester zijn geweest en links en rechts een behoorlijke duit in het zakje hebben gedaan om Breda op te laten opstoten in de vaart der volkeren.

De band tussen het Huis Nassau en Nederland ontstond in 1403. Graaf Engelbrecht I van Nassau trouwde in dat jaar met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda. Door hun groeiend familiebezit behoorden de Bredase Nassaus al snel tot de hoogste edelen van ons land. Zij kregen ook steeds belangrijkere functies toebedeeld van de Bourgondische en Habsburgse hertogen. Die bestuurden als landheren grote delen van de Nederlanden. 

Zo bekleedde graaf Hendrik III van Nassau (1483-1538) hoge burgerlijke en militaire ambten. Ook was hij betrokken bij de opvoeding van keizer Karel V. De Nassaus woonden honderdvijftig jaar lang op het Kasteel van Breda. In deze periode gaven zij de aanzet voor de welvaart van Breda en brachten zij de stad tot ontwikkeling. De adel die op het Kasteel van Breda woonde, werkte als een magneet op de kunstsector, edelsmederij, design en architectuur.

Het Huis Nassau en ons koningshuis

Wie aan de Nassaus denkt, denkt aan het koningshuis. Het Huis Oranje-Nassau werd voor het eerst genoemd in 1544. Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-1584) – beter bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger – erfde toen het Zuid-Franse prinsdom Orange van zijn neef René van Chalon (officieel René graaf van Nassau en prins van Chalon-Oranje). Als prins Willem is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau. De titel prins verkreeg hij door vererving van zijn neef René van Chalon.

De tijdlijn door de eeuwen heen
1325 - 1378
(in Breda Jan I van Polanen)
Jan II van Polanen
Jan II van Polanen

Jan I kocht de stad Breda in 1350. Hij liet een begin maken met de bouw van een stevige muur rond de stad. De muurdikte varieerde tussen 80 en 120 cm. Met geërfd geld bouwde Jan I de twintig jaar oude Brabantse torenburcht aan de Mark uit tot een compleet nieuw en zwaar kasteel met twee torens van zes verdiepingen hoog. Lees verder…

±1360-1394
in Breda Jan II van Polanen
Jan III van Polanen
Jan III van Polanen

Hij volgt in 1378 zijn vader op als heer van Breda. Op het kasteel dat hij bewoonde, stichtte Jan II een kapel.Na zijn kinderloos gebleven huwelijk met Maria van Brabant, trouwde Jan II met de Duitse edelvrouw Odilia van Salm. Samen kregen zij dochter Johanna. Lees verder…

1392 - 1445
Sticht de St. Wendelinuskapel
Johanna van Polanen
Johanna van Polanen

Door haar huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederlanden. Uit een oorkonde uit 1440 blijkt dat Johanna van Polanen de bedoeling had een mannenklooster te stichten. Haar zoon Jan IV heeft dit zeer kostbare plan echter teruggebracht tot een devotiekapel. Lees verder…

1370 - 1442
Hoge adel, weinig geld
Engelbrecht I
Engelbrecht I

Engelbrecht was de derde zoon van graaf Johan I van Nassau-Siegen en Margaretha van der Mark. Als jongere zoon volgde Engelbrecht in eerste instantie een kerkelijke carrière. Hij was proost van de Dom van Münster van 1399 tot omstreeks 1404. Lees verder…

1410 - 1475
Heer van Breda
Jan IV van Nassau
Jan IV van Nassau

In 1410 werd Jan IV van Nassau geboren en in hetzelfde jaar gaf vader Engelbrecht opdracht een begin te maken met een nieuw kerkgebouw, het huidige gebouw van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Hiermee gaf hij duidelijk te kennen voor zijn geslacht een machtspositie te willen opbouwen in Brabant. Lees verder…

1451 - 1504
Heer van Breda
Engelbrecht II van Nassau
Engelbrecht II van Nassau

Engelbrecht II bekleedde hoge militaire en bestuurlijke functies in dienst van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. Door consequent de zijde van diens schoonzoon keizer Maximiliaan van Oostenrijk te kiezen, werd hij op het einde van zijn leven de voornaamste vertegenwoordiger van de Habsburgers in de Lage Landen. Lees verder…

1483 - 1538
Heer van Breda
Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau

Na het overlijden van graaf Engelbrecht II van Nassau waren er geen wettige nakomelingen om hem op te volgen. Zijn neef Hendrik van Nassau erfde alle bezittingen en werd zo de nieuwe heer van Breda. Hij is voor de stad van grote betekenis geweest, hoewel zijn werkterrein vaak buiten Breda lag. Lees verder…

1519 - 1544
Prins
René van Chalon / René van Nassau
René van Chalon / René van Nassau

René van Chalon was de zoon van Hendrik III en zijn tweede vrouw Claudia van Chalon. In 1530 erfde hij van zijn kinderloos gestorven oom Filibert het vorstendom Orange (Oranje) en een groot aantal bezittingen in Frankrijk. Lees verder…

1533 - 1584
Prins
Willem van Oranje-Nassau
Willem van Oranje-Nassau

Het was keizer Karel V zelf die voor zijn geliefde prins Willem van Oranje-Nassau-Dillenburg een vrouw uitzocht. Anna was enig kind en erfgename van de rijke graaf van Buren. Beiden waren op hun trouwdag achttien jaar oud en gingen op het paleis in Breda wonen. Lees verder…

1554 - 1618
Prins
Filips Willem van Oranje-Nassau
Filips Willem van Oranje-Nassau

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) had de stad alle vertrouwen in het herstel van de economie. Op 20 juni 1613 legde prins Filips Willem van Oranje de eerste steen voor de naar hem genoemde Prinsenkade. Op 16 september 1615 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe Hoge Brug. Lees verder…

1567 - 1625
Prins
Maurits van Oranje-Nassau
Maurits van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau en zijn tweede vrouw Anna van Saksen. In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrassing in te nemen. Een turfschipper uit Leur, Willem van Bergen, speelde hierbij een cruciale rol. Lees verder…

1626 - 1650
Stadhouder
1584 - 1647
Prins
Frederik Hendrik van Oranje-Nassau
Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau en zijn vierde vrouw Louise de Coligny. Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om elf weken later, op 10 oktober, de capitulatie in ontvangst te nemen. Lees verder…

1650 - 1702
Koning-stadhouder
Willem III van Oranje-Nassau
Willem III van Oranje-Nassau

Na de plotselinge dood van zijn vader erft de jonge Willem op 18-jarige leeftijd onder andere het kasteel van Breda. Dat was in 1668, een goed jaar na de Vrede van Breda. Nadat hij stadhouder is geworden, houdt Willem III in 1678 zijn Blijde Incomste als heer van Breda. Lees verder…

1711 - 1751
Stadhouder
1748 - 1806
Stadhouder
1772 - 1843
Koning der Nederlanden
Willem I van Oranje-Nassau
Willem I van Oranje-Nassau

In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcomplex van Breda. Koning Willem I besloot de opleiding voor genie- en artillerieofficieren in Delft op te heffen en in het paleis van Breda een militaire academie te vestigen. Lees verder…

1792 - 1849
Koning der Nederlanden
Willem II van Oranje-Nassau
Willem II van Oranje-Nassau

Al op jonge leeftijd blijkt dat de aanstaande koning Willem II in niets lijkt op zijn vader, de standvastige Willem I. Als jonge erfprins laat hij zich in met de Belgische revolutionairen en later ziet hij zich als vorst genoodzaakt in te stemmen met de invoering van een nieuwe liberale grondwet. Lees verder…

1817 - 1890
Koning der Nederlanden
1880 - 1962
Koningin der Nederlanden
Wilhelmina van Oranje-Nassau
Wilhelmina van Oranje-Nassau

In 1890 werd koning Willem III opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina. Haar moeder koningin Emma nam het regentschap waar. Zij zocht, in tegenstelling tot haar overleden echtgenoot, het contact met de Nederlandse bevolking. Lees verder…

1909 - 2004
Koningin der Nederlanden
1938
Koningin der Nederlanden
1967
Koning der Nederlanden
2003
Kroonprinses der Nederlanden
Catharina-Amalia Van Oranje-Nassau
Catharina-Amalia Van Oranje-Nassau

Met uitzondering van Catharina-Amalia hebben allen als prinses, prins, koningin of koning met regelmaat een bezoek aan Breda gebracht. Lees verder…