Filips Willem van Oranje-Nassau

Ridder in de Orde van het Gulden Vlies

1554 - 1618

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) had de stad alle vertrouwen in het herstel van de economie. Op 20 juni 1613 legde prins Filips Willem van Oranje-Nassau de eerste steen voor de naar hem genoemde Prinsenkade.

Uitzicht op de Prinsenkade, waarvoor Filips Willem in 1630 de eerste steen legde.

Uitbouw van Breda tot residentiestad

Op 16 september 1615 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe Hoge Brug. In 1617 werden de erfgronden aan de nieuwe kade door de stad verkaveld en in cijns uitgegeven. Het plan voor deze nieuwe stadswijk is waarschijnlijk van de hand van de landmeter Jacob Robbrecht Lips.

We zouden denken dat de Prinsenkade ontleend is aan het voorbeeld van de Herengracht in Amsterdam. Die grachtengordel werd echter ook juist in 1613 aangelegd. Beiden moeten dan ook teruggaan op gemeenschappelijke renaissance ideeën over stedenbouw.

Het wapen van Filips Willem van Oranje uit 1584.