Maurits van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau

1567 - 1625

In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrassing in te nemen. Een turfschipper uit Leur, Willem van Bergen, speelde hierbij een cruciale rol. Het turfschip vertrok op 2 maart 1590 en was op 3 maart binnen het kasteel.

De list met het turfschip​

Er moest worden gewacht op de vloed om het schip naar binnen te kunnen trekken, en de 75 soldaten onder leiding van Charles de Héraugière hadden het te kwaad in de vochtige ruimte onder de lading turven. In de nacht van 3 op 4 maart verlieten de soldaten het schip en namen het kasteel in. De Staatse troepen onder leiding van Filips van Hohenlohe konden daarna de stad bezetten.

Nog jaren naderhand werd de inname elk jaar herdacht op 4 maart. Breda’s Museum heeft in 1990 bij de herdenking dit model van het turfschip laten vervaardigen.

Het wapen van Maurits van Oranje-Nassau.