Jan IV van Nassau

Graaf van Nassau, Vianden en Dietz

1410 - 1475

In 1410 werd Jan IV van Nassau geboren en in hetzelfde jaar gaf vader Engelbrecht opdracht een begin te maken met een nieuw kerkgebouw, het huidige gebouw van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Hiermee gaf hij duidelijk te kennen voor zijn geslacht een machtspositie te willen opbouwen in Brabant. 

Het interieur van de Grote Kerk tijdens de Nassaudag van 2015.

Statussymbool

De kerk, met de graftombes van zijn familie, moest een passend statussymbool worden. Met het overbrengen van de heilige hostie uit Niervaert zorgde Jan IV voor een flinke geldstroom richting bedevaartsoord Breda.

Hoe ambitieus de Nassaus ook waren, men kon nog nauwelijks vermoeden dat de familie later in de Nederlanden zo’n belangrijke rol zou spelen, laat staan dat de familie het koningschap zou bereiken.

Na de voltooiing van het nieuwe koor bouwde men al metselend en slopend, in westwaartse richting naar de nieuwe kerktoren. Pas aan het begin van de zestiende eeuw kon de aansluiting worden gemaakt.

Het wapen van Nassau-Dillenburg van 1420.