Willem II van Oranje-Nassau

1792 - 1849

Al op jonge leeftijd blijkt dat de aanstaande koning Willem II in niets lijkt op zijn vader, de standvastige Willem I. Als jonge erfprins laat hij zich in met de Belgische revolutionairen en later ziet hij zich als vorst genoodzaakt in te stemmen met de invoering van een nieuwe liberale grondwet, die zijn macht aanzienlijk beperkt. De negen jaar van het koningschap van Willem II kenmerken zich vooral door de Nederlandse overgang van conservatief naar liberaal.

In 1831 is aan de Catharinastraat het hoofdkwartier van het mobiele leger onder bevel van prins Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau gevestigd. Vanaf hier start de Tiendaagse Veldtocht onder opperbevel van zijn broer en de latere koning Willem II van Oranje-Nassau.

Het monogram van Koning Willem II.