Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau en zijn vierde vrouw Louise de Coligny

1584 - 1647

Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om elf weken later, op 10 oktober, de capitulatie in ontvangst te nemen. In tegenstelling tot Spinola, twaalf jaar eerder, hongerde hij de vesting niet uit, maar benaderde hij hem agressief langs vier zijden met loopgraven. Net als bij de eerdere belegering werd ook deze intensief gevolgd door correspondenten uit alle delen van Europa. Breda behoorde nu definitief tot de Noordelijke Nederlanden.

Stichting Illustere School

In 1646 nam prins Frederik Hendrik het initiatief om in Breda een vorm te stichten van universitair onderwijs, de Illustere School. Het instituut werd ondergebracht in het in 1645 door de nonnen verlaten klooster Sint-Catharinadal en moest een protestants cultuurcentrum gaan vormen in Staats-Brabant. De universiteit werd plechtig geopend op 17 september 1646 in de Grote Kerk van Breda. De Bredase universiteit bestond helaas maar tot 1669.

Het persoonlijke wapen van Frederik Hendrik van Oranje, voor en na 1625.