Spinolaschans

1624

Om de stad Breda tijdens het beleg van 1624-1625 te kunnen uithongeren, moest deze worden afgesloten van de buitenwereld, zodat er geen voedsel naar binnen kon worden gebracht. Om dit te bereiken liet generaal Ambrogio Spinola (Italiaan in Spaanse dienst) rond de stad een ruim vijftig kilometer lange linie aanleggen.

De nog steeds bestaande Spinolaschans ten noorden van de stad Breda maakte hiervan deel uit. In het voorjaar van 1625 ondernam Frederik Hendrik een laatste poging om Breda door inname van de Spinolaschans te ontzetten. Deze opzet mislukte waarna Breda moest capituleren. 

De Spinolaschans werd na het beleg geslecht om te voorkomen dat deze in Staatse handen zou vallen. In 1637 liet Frederik Hendrik om Breda te veroveren de Spinolaschans opnieuw aanleggen. Pas in 1952 werd de schans als verdedigingswerk opgeheven.

De aarden wallen van de Spinolaschans