Spanjaardsgat

Aan de buitenkant van het Kasteel van Breda zijn twee zevenhoekige torens te zien. In 1530 liet Hendrik III van Nassau Breda omgeven door nieuwe vestingwerken. Hiervan resten nu nog de Duiventoren en de Granaattoren. De torens hebben die militaire functie allang verloren. Tussen 1903 en 1910 zijn ze gerestaureerd. Toen is ook het bolletje op de torens geplaatst. De Duiventoren wordt gebruikt als voorlichtingscentrum van de Nederlandse Defensie Academie, waarvan de KMA sinds 2005 een onderdeel is geworden. Op de benedenverdieping huisvest een protestantse kapel. Onder in de Granaattoren is de rooms-katholieke kapel en daarboven – hoe kan het ook anders – is een horecavoorziening voor cadetten en personeel.

Het Spanjaardsgat symboliseert het gat dat de Spanjaarden in hun verdediging lieten vallen in 1590. Schipper Adriaen van Bergen zou hier een aantal soldaten de stad in hebben gesmokkeld om de Spanjaarden te verdrijven (in werkelijkheid is dit echter elders gebeurd). Van Bergen heeft met zijn turfschip verder gevaren naar de waterpoort van het Kasteel van Breda aan de huidige Academiesingel. Het Spanjaardsgat is 20 jaar na de gebeurtenis met het Turfschip van Breda gebouwd.