De Nassau Breda-klok

1695

1410

Er zijn weinig muziekinstrumenten te vinden waaraan de Nassaus daadwerkelijk hebben bijgedragen. In Breda is er in ieder geval één: de grote luidklok in de toren van de Grote Kerk.

Deze draagt als opschrift:

WILHELMUS III D.G. MAGNAE BRITTANIAE REX BARO IN BREDA FIDEI DEFENCOR ANNO MDCXC PASCHASIUS MELLIAERT ME FUDIT ANNO MDCXCV

Toen namelijk door de brand van 11 mei 1694 de bovenzijde van de toren alsmede de beiaard en luidklokken waren verwoest, werd in hoog tempo aan herstel ervan gewerkt. Nog in de jaren 1694 en 1695 worden vijf luidklokken en een nieuw uurwerk geleverd; de beiaard moet wachten tot 1724. Thomas Ernst van Goor schrijft in 1744 daarover dat dit herstel voornamelijk tot stand is gekomen “door de mildadigheid van koning Willem den III (1650-1702)*, heer van Breda”. 

* Hier wordt bedoeld koning-stadhouder Willem III. Koning Willem III is pas van latere datum (1817-1890).

Klokkenluidersgilde

Het opschrift op de grootste luidklok is het bewijs van de vorstelijke betrokkenheid. Het betreft hier geen kleine klok: het gewicht is ca. 3600 kg, resulterend in de toon Bes. De klok is nog steeds in de toren aanwezig en fungeert als luid-, uurslag- en beiaardklok. Het luiden geschiedt sinds kort weer handmatig. Dat doet het in 2002 opgerichte Klokkenluiders Gilde Breda (KGB ).