Catharina-Amalia Van Oranje-Nassau

Met uitzondering van Catharina-Amalia hebben allen als prinses, prins, koningin of koning met regelmaat een bezoek aan Breda gebracht. Lees verder…

Wilhelmina van Oranje-Nassau

In 1890 werd koning Willem III opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina. Haar moeder koningin Emma nam het regentschap waar. Zij zocht, in tegenstelling tot haar overleden echtgenoot, het contact met de Nederlandse bevolking. Lees verder…

Willem II van Oranje-Nassau

Al op jonge leeftijd blijkt dat de aanstaande koning Willem II in niets lijkt op zijn vader, de standvastige Willem I. Als jonge erfprins laat hij zich in met de Belgische revolutionairen en later ziet hij zich als vorst genoodzaakt in te stemmen met de invoering van een nieuwe liberale grondwet. Lees verder…

Willem I van Oranje-Nassau

In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcomplex van Breda. Koning Willem I besloot de opleiding voor genie- en artillerieofficieren in Delft op te heffen en in het paleis van Breda een militaire academie te vestigen. Lees verder…

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau en zijn vierde vrouw Louise de Coligny. Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om elf weken later, op 10 oktober, de capitulatie in ontvangst te nemen. Lees verder…

Maurits van Oranje-Nassau

Zoon van Willem van Oranje-Nassau en zijn tweede vrouw Anna van Saksen. In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrassing in te nemen. Een turfschipper uit Leur, Willem van Bergen, speelde hierbij een cruciale rol. Lees verder…